Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning Bruktmarked
Husdyr Foredling Økologisk Havbruk Bygdeutvikling Ymse landbruk
Husdyr:  
Belgisk blå och vit boskap (svensk)
Buskapsdata - kukontrollen direkte
Charolais
Debattsidene "PÅ FJØSGULVET" - GENO
Dyr.no - veterinærråd om dyrestell
Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrehelsetilsynet
Dyreklinikk.no - oversikt dyreklinikker
Dyreombudet
GENO - storfe, tidlegare NRF
Hedmark Birøkterlag
Helsetjenesten for storfe
Hestenett - hestesport
Hest.no - nettstad for hesteinteresserte
Institutt for stordyrsjukdommar ved NVH
KOORIMP - smittevern ved livdyrimport
Junker merkesystem - KSL fjøstavler for storfe
Landslaget for Dølehest
Norges Kaninavlsforbund

Private nettsider om husdyr:

"Kim Charloth's rasehøns"
"Livet i Hønsegården" - Dobrila Labovic
"Netthønsegården"
"Prydfasaner" - Tore Aspeggen
"Sigrid og Martas Hønseside"
"Trond's rasehøns" - Trond Tørdal

Saknar du di side i oversikta?
Opplisting her er gratis.
Send inn nettadressa hit:
Linktips

Norsk Aberdeen Angus Avlslag
Norsk Fjørfelag
Norsk Hestesenter
Norsk Hjortesenter (Svanøy)
Norsk Kjøttfeavlslag
Norsk Ponniavlsforening
Norsk Rasefjærfe Forbund
Norsk sau- og geiteavlslag
Norsk Tiroler Grauvieh (gråfe)
Norsvin / Norsk Svineavlslag
NVH Institutt for småfeforskning (ISf)
Praksisnytt - nyhetsside for veterinærar
Skotsk høylandsfe i kulturlandskapspleie
Småfesidene
TINE debattforum
TINE Meieriet Sør - Rådgjeving online
Tiroler Grauvieh, Rudsar gård
Travnett - om travsport
Vetlink - veterinærsider med vekt på hest
Vetnett - Veterinærforeningen
VillsauWEB

Kjæledyr og hobby

Dyrenes Verden
Dyrenett
Dyrewebben
Hundeweb
Hundeguiden
NRK På dyrenes side
Prydender

Foredling og slakteri:  
Arcus
Bøndernes Salgslag (Gilde)
Fjordland AS
Gilde Norge
Gilde-Agro
Gilde VBT
HED-OPP (Gilde)
Nordfjord Kjøtt
Nordmøre og Romsdal Slakteri
Nord-Norges Salgslag
Norske Potetindustrier
Prior Norge
Q-meieriene
Synnøve Finden
TINE
Vestlandske salslag (Gilde)
Økologisk landbruk  
Debio - Godkjenningsinstans for økologisk produksjon
FAGRO - Forsøksringen i økologisk landbruk for Agder
FN's klimarapport om drivhuseffekten
Logisk.no - økologisk landbruk i Sogn og Fjordane
NORSØK - Norsk senter for økologisk landbruk
Norsk Økologisk Landbrukslag
OIKOS økologisk landslag
SpisGodt - økologisk matguide
ØkoProdusentane
Miljø
Bellona - miljøstiftelse
Blekkulfs Miljødetektiver
Det nasjonale miljøbibliotekets hjemmeside
Direktoratet for naturforvaltning
Framtiden i våre hender
Grip - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Havforskningsinstituttet
Internasjonale miljøvernavtaler
Kulturvernets Fellesorganisasjon
Lokal agenda 21
Miljøguide
Miljøheimevernet
Miljøstatus i Norge
Miljøverndepartementet
Nasjonalparker i Norge
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
Norsk polarinstitutt
Plantevernportalen
Statens forurensningstilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens strålevern
Studieforbundet natur og miljø
Utvalg for avfallsreduksjon
Verdens Naturfond
Havbruk og fiskeoppdrett:
Biomar
EWOS
Fjord Seafood ASA
Intrafish
Kyst.no Norsk Fiskeoppdrett
NFF
Nutreco
PanFish ASA
Skretting
Bygdeutvikling:  
"Ditt eget Selbu" - ungdomsretta BU
"Lucky Næroset" - utradisjonelt BU-nettverk, Fagernes
Nordisk Bygdeturismenettverk
Norges Hytteforbund
Norges Turistråd
Norske bygdeopplevelser AS
Norsk Fjordhestgard, Breim
Norsk Gardsmat
Norsk Skogbruksmuseum
Norsk Turistutvikling A/S
Norsk Villakssenter
NORTRA
Senter for bygdeturisme
Titan - BU relatert nettstad SFJ
Vett og viten - kyst- og bygdeutvikling

Sjå også oversikta over gardsturisme
og
opplevingsferie for å finne einskilde tilbod.

Saknar du di side i oversikta?
Opplisting her er gratis.
Send inn nettadressa hit:
LINKTIPS

Ymse om landbruk:  
Agri-Mall - landbruk på amerikansk (eng.)
Agrisurf! - amerikansk nettlos
Antiknet.no - bondeantikvitetar på nett
BLR Brukt Landbruksredskap
bondenet.com
BondeWeb
EU-kommisjonen - Agriculture Directorate
Fjordinfo - Sogn og Fj. nettlos
GR Landbruksinfo - mest om maskinar
Ivar Bakke - skribent og bonde i Steigen
Jordbrukstellinga 1999 - SSB
Karmøy Bygdeservice - tjenester, kraftfor
Landbrukets Nettsenter - nyheter og aktuelt
Landbruksportalen - nettlos
Mat frå norsk landbruk
Møteplassen - ledige gardsbruk på nett
Nettbygda - nettlos for landbruket
Norsk Landbruksmarked - brukt på nett med søkbar database
Rovnett - rovdyrvarsling (Østerdalen)
Samvirke - samvirkelinkar frå midt-Norge
Sande Beitelag - ei sommarsamdrift på Sunnmøre
Steinkjer.landbruk.no
Søk på web:
AltaVista alltheweb Hotbot Kvasir Lycos Yahoo! Norge
ABC Startsiden DinSide Fastweb Hjemmenett Spray Start-1

Google

.........................................................................................................................................

Oppdatert 01 okt 2007. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail post@jordbruk.info .
.........................................................................................................................................