Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning Bruktmarked
Programvare Datatidsskrift Internett Breiband Gratis internett Domener Personvern Nedlasting Surfetips Virusvarsel Anti-spyware

Get Thunderbird!

Meir om trygg bruk av internett på nettvett.no

Get Firefox!

Google Chrome

 

 

Programvare for landbruk: Datatidsskrift: Virusvarsel:
Agrodata - rekneskap og gjødselplan

Agromatic - data for jord- og skogbruk

Bonderegnskap - 24 t online regnskapsbyrå for landbruk

Daldata

Gjødselplan for jordbruket - for Excel

GjøPro - gjødselplan

InfoKu - buskapsoversikt, Bratlies Data as

VR-Landbruksdata - rekneskap

Lindholt Data - rekneskap, sau mm

Skifteplan - gjødselplan frå Agrodata

SAU2000

Computerworld
digitoday (norsk)
Din Side - Data
estrategi
Hardware.no
Hjemme PC
Infosync.no
ITavisen.no
PCWorld Norge

Antivirus.com Trend Micro
Online virus scan Trend Micro
McAfee.com
Nyaste Virus
Virus Hoaxes - om falske virusadvarsler: hoaxar
Norman

Internettleverandørar: Breiband: "Gratis" internett:
Telenor
Telenor ADSL
Tele 2
WorldOnline
Bluecom adsl
Catch Communications AS
Fjellnett.no - Østerdalen og Gudbrandsdalen
Intellinet ASA
Mimer AS - Sunnmøre
Smartcall ASA
Telenor Avidi kabel
Telenor Internett adsl
aalesund.net
Bredbånd.no
Bredbåndsguide frå ITavisen.no
Telecom.no temasider om bredbånd

Telenor Frisurf
Netcom
RingNett freeway
Sense Wave
Spray
Start.no
Free2Connect (Tele2)
Tiscali World Online - her kan ein velje fastpris
TV 2- access2

"Gratis" vil i dei fleste tilfelle seie utan abonnementsavgift, medan ein må betale for teljarskritt.

Domeneregistrering: Personvern på Internett  
Eitt firma kan registrere inntil 15 dotno-domener. Vilkåret er at ein står registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. NORID har også ei forbudsliste over domenenamn som ikkje vil bli tillatt registrert.

Active ISP Norge, domenekjøp og webhotell
Domain 2.0 - domenenamn
Mywebhost.no - domene og webhotell. Bra priser.
One.com - kanskje rimeligst, men ligger i Danmark.
Rett.no
Webonline.no

NORID - domeneregisteret i Norge (dotno)
Landskoder for toppdomener
ICANN - domenereglar globalt
ICANN's forbodsliste
InterNIC - off. info om nye TLD's
YouCann.org - opponent til ICANN

Datatilsynet
Datatilsynet: om barn på Internett
IKT-Norge
Nettnemda, IKT-Norge
Personvern på nett, AFIN, UiO
Reservasjonsregisteret i Brønnøysund

EuroISPA - europeisk paraplyorganisasjon

Lover:
Personopplysningsloven
Åndsverksloven
Privatlivets fred, straffelovens § 390
Europeiske menneskerettighetskonvensjon

 
Nedlasting av nettlesarar og plug-ins: Andre program for fri nedlasting: Datahjelp, tips og grafikk:

Apple Computer - spesielt for Mac
Download.com - enorm programbase
Microsoft download Center
Netscape
VersionTracker - spill og nytte

Nettlesarar:

Internet Explorer 6
Netscape 6.2 - 6.0 var full av feil.
Opera - norsk nettlesar.
Get Opera 6

Adobe Atmosphere 3D nettstad editor
Acrobat Reader - lesar for pdf-filar
Cyberpatrol - lar deg avgrense surfinga
Eudora - ein bedre e-postlesar enn Outlook?
FotoStation 4.5(demo) - bildearkivering
Macromedia Flash
Shockwave Player
WinZip - filkomprimering

Tema piratkopiering: BSA.org

123ClipArt.com - gratis grafikk
Andy Art, ScreamGraphics
ARS Technica OpenForum
Datadoktorens poliklinikk
HTML-siden.no
IconBazaar - grafikk
Photoshop tips
Sizzling HTML Jalfrezi
Toms Hardware Guide
Virus112 - antivirusråd
     
     
     
Surfetips:    

UNNGÅ VIRUS!

Første bud er å innstallere og oppdatere eit antivirusprogram! I tillegg er det ein fordel å innstallere brannmur. Ein gratis og brukbar brannmur er ZoneAlarm.

Mange virus vert spreidd som vedlegg til e-post. Gjer det til vane ikkje å opne vedlegg der du er usikker på innhaldet. Likeins gjer det til ein god vane å nemne litt om kva dine eigne vedlegg handlar om, for å unngå at mottakaren vert usikker på om vedlegget er trygt å opne.

Hvis skaden alt er skjedd, vil som regel fila som styrer adresselista vere noko endra og innehalde viruset, sk. "worm". Ein må då kjøre eit antivirusprogram. Fleire slike er tilgjengelege på internett. Ofte er det nok å gjere eit søk etter virusnamnet på nettet. Ein kan då finne det rette programmet som fjernar akkurat "ditt" virus.
Det kan også vere nyttig å ha ein kopi av adresselista i f.eks. eit Word-dokument, slik at ein ikkje misser alle adressene dersom uhellet er ute.

SØK PÅ www:

Gå til dei store søkjemotorane for å finne meir om landbruk enn du finn her. Nettstadene som gjeld landbruk er mange og veksande, men somme tider må ein gjere søket oppatt i ein annan søkjemotor for å finne det ein er ute etter. Kombinér gjerne fleire søkjeord samtidig for å avgrense resultatet mest mogeleg (s.k. boolsk søk). Bruk då AND eller OR mellom søkjeorda.

Meir om dette finn du her: http://www.lycos.no/help/quickref.html

UNNGÅ SEIN HARDDISK:

Slett av og til dine midlertidige internettfiler. Velg "verktøy" > "alternativer for internett" > "slett".

Med jamne mellomrom bør ein også defragmentere harddisken. Dette kan ta fleire timar, slik at det er lurast å starte defragmentering i ein periode der maskinen ikkje skal nyttast til noko anna, t.d. om natta. Før defrag kan køyrast må skjermsparar slåast av.

SNARVEG HIT:

For å legge denne sida på skrivebordet som snarveg, høgreklikkar du og klikkar "Lag snarveg". Då kjem sida opp som ikon på skrivebordet ditt, og kan gå rett inn til denne nettstaden seinare.

OPNE FLEIRE VINDAUGE:

For å opne ei av lenkjene i eit nytt vindauge, høgreklikkar du musa og klikkar "Åpne i nytt vindu". Då kan du surfe på fleire nettstader samtidig. Du kan lese på ei nettside medan ei anna side vert lasta ned i bakgrunnen. For dei som har modem eller ISDN-tilkopling er dette ein stor fordel.

MAKSIMERE VINDAUGE:

For å få størst mogeleg vindu, trykker du F11 på tastaturet.

OM GRATISPROGRAM:

Felles for dei fleste program som ligg ute til nedlasting, er at ein må betale for den aller siste versjonen, mens forrige generasjon kan lastast ned fritt. Eventuelt får ein prøve programmet i ein periode der enkelte funksjonar er sperra.

UNNGÅ SPYWARE!

Spyware kan vere så mangt, og noko av det kan vere nyttig, t.d. ulike "toolbars". Felles for spyware er at det er programbitar som installerer seg på maskinen din medan du surfar på nett. I dei fleste høve blir du spurt om du skal laste ned og innstallere det aktuelle programmet. Ondsinna spyware gjer innstalleringa skjult og kan oppføre seg omtrent som virus. I somme høve kan spyware overstyre mange funksjonar i nettlesaren din, slik at du misser delvis kontroll over maskinen. Ein del slike program kan vere vanskelege å bli kvitt!

Teikn på at du har spyware er

- du har lasta ned mp3-filar
- uvanleg treig maskin
- får endra startside
- stadige pop-up annonsar

Gode program som knekker spyware er
Ad-Aware fra Lavasoft.com, Spybot SD,
Adware Away og CWShredder. Fleire program her >>.

I vanskelege høve må ein kanskje starte maskinen i sikker modus og køyre alle tre programma etter tur.

Fjerne about:blank / CWS

CoolWebSearch/About Blank er ein av dei verste å bli kvitt. Den endrar nokre registernøklar i Windows, som overstyrar innstillingane for nettlesaren (MSIE) og genererer ei falsk startside. Den overvaker oppkall til antivirus-oppdatering, slik at du ikkje får oppdatert antivirus-programmet ditt. Den slår også av brannmuren din. Dersom du likevel prøver å starte brannmuren, vil den sette opp ei evig løkke som sluker all prosessorkraft. Maskinen vert då så sein at den i praksis går i heng.
Eg har hatt den og vart kvitt about:blank slik utan å reinnstallere windows på denne måten:

  • Deaktivér først Active X og java-script i nettlesaren din. Dette gjerast under "Verktøy > Alternativer for internett > Avansert". About:blank nyttar Active-X og java-script for å gjere oppkall til ein nettstad der koden ligg for å generere den falske startsida. Ved å slå dette av, får spywaren ikkje gjort oppkallet sitt.

  • Tøm alle cacher (mellomlager) i nettlesaren. Tøm søppelkassa.

  • Søk etter fila sp.htm. Det er denne fila som styrer oppkaller i javascriptet til den falske søkesida. Slett denne og opprett ei ny (tom) fil med det samme navnet. Slå på taggen for arkivfil. about:blank vert då hindra i å generere ei ny fil sp.htm dersom du sletter og gjer omstart av maskinen.

  • Last ned og køyr SpyBot SD.

  • Last ned Adware Away.

  • Last ned CWShredder frå Merjin.org. (Merjin er oppkjøpt av spywareinfo.com).

  • Start maskinen din i sikker modus. (Trykk F8 under booting)

  • Køyr Adware Away og CWShredder.

Med litt flaks har du no svineriet under kontroll. Gjer ny oppstart i normal modus. Oppdater brannmur og antivirus-programmet. Dersom AV-selskapa held kva dei lovar, så vil oppdateringa no ta knekken på dei siste restane av about blank.
Så byttar du til Firefox og køyrar Spybot av og til som vedlikehald.

.........................................................................................................................................

Oppdatert 25 jan 2010. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail
post@jordbruk.info .
.........................................................................................................................................