Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning Bruktmarked
Landbruksskuler Høgskuler Forskning Fagblad
Landbruksskuler:
Buskerud vgs - Åmot
Gjennestad gartnerskole - Stokke
Gjermundnes Landbruksskule - M&R
Hjeltnes gartnarskule - Hardanger
Hvam videregående skole - Årnes
Jonsberg landbruksskole - Stange
Kalnes vgs - Grålum
Kjelle vgs - Bjørkelangen, Akershus
Kleiva landbruksskole - Sortland
Klones vgs - Vågå, Oppland
Lier vgs - Buskerud
Lyngdal jordbruksskole - Vest Agder
Mære Landbruksskole - Nord Trøndelag
Mo og Jølster vgs. - Sogn og Fjordane
Natur og Næring fjernundervisning
Overhalla vgs - Nord Trøndelag
Rygjabø vgs - Finnøy, Rogaland
Senja vgs - Troms
Smøla VGS - M&R
Sogn jord- og hagebruksskule - Aurland, S&F
Statens gartner- og blomsterdek.skole - Moelv
Staup videregående skole - Nord Trøndelag
Stend jordbruksskule - Fana, Hordaland
Søgne videregående skole - Vest Agder
Tana vgs - Tana, Finnmark
Tingvoll vidaregåande skule - M&R
Tomb Jordbruksskole - Østfold
Val landbruksskole - Nord Trøndelag
Valle videregående skole - Lena
Vefsn landbruksskole - Mosjøen
Vinterlandbruksskolen i Oslo
Voss jordbruksskule - Hordaland
Øksnevad videregående skole - Rogaland
Øya vgs - Sør Trøndelag


Sjå elles på
naturbruk.no for å finne meir om landbruksutdanning og lineval.
Høgskuler med landbruksfag:
Forskningsparken i Ås
Høgskolen i Agder - Grimstad
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark - Blæstad
Høgskolen i Nord Trøndelag - med husdyrfag (Steinkjer)
Høgskolen i Sør Trøndelag
Norges landbrukshøgskole (NLH) på Ås
Norges veterinærhøgskole (NVH)
NTNU - universitetet i Trondheim
Forskning:
Akvaforsk - akvakultur, Ås
DNMI - Metorologisk Institutt, Blindern
Forskningsparken i Ås
Hellerud forsøksgård
Instrumenttjenesten på Ås
JORDFORSK - Ås
Landbrukets Forsøksringer - Ås
MATFORSK - Ås
NILF - landbruksøk. forskning, Oslo
NINA*NIKU - Stiftelsen for natur- og kulturminneforskning, bergkunstdatabase
NISK - skogforskning, Ås
NORAGRIC - miljø- og utviklingsstudier
Norges landbrukshøgskole (NLH) på Ås
Norges veterinærhøgskole (NVH)
NTNU - universitetet i Trondheim
Planteforsk - Ås
Planteforsk Svanhovd miljøsenter - Svanvik
Rådgivande Agronomar AS
Fagblad og litteratur:  
Anima - veterinæranes tidsskrift
Bedre Gardsdrift
Bondebladet - organ for Norges Bondelag
Bondevennen - vekemagasin i sørvest
BULstikka - BUL i Oslo
Buskap - fagbladet til GENO
Gårdsplassen - Midt-Norge
Landbruksbokhandelen
Landbruksforlaget - fagbøker og nettbutikk
Landbrukstidende
Maskinbladet - dansk
Norsk Hagetidend
Norsk Landbruk
"
Skogeieren"
Sperma - storfeavl av NRF
Statistisk Årbok fra SSB
Svineavlsnytt - Norsvin
Tidsskriftet Fjørfe - Norsk Fjørfelag
Timotei-Nytt -mest om utmark
Saknar du ei side i oversikta?
Opplisting her er gratis.
Send inn nettadressa hit:
LINKTIPS
.........................................................................................................................................

Oppdatert 07 apr 2006. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail post@jordbruk.info .
.........................................................................................................................................