Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning Bruktmarked
Innandørsmekanisering Byggteknikk Brannvern
Innandørsmekanisering
Agrobygg AS- Eiker gjødselport, porter

AHI Norge - melkeutstyr

Alfa Laval Agri (Sverige)

Almenning AS - Stryn: silopress

Birkeland Imek - Trondheim: gris, storfe og fjørfe

Cimbria -båndtransportere, prosessering

DeLaval AS - melkeanlegg, innredninger

Duun AS - gjødselpumper og gjødselomrørere

Fjøssystemer AS - fjøsløsninger ku, hest og gris

Fjøsutstyr AS - Strangko melkeanlegg

Glapo AS - behandling av siloer

Helland Mek. - kraftforsilo i stål

Husdyrsystemer

Jemblie Landbruksutstyr - Stange: fjørfeutstyr

Kikut Agri AS - storfeinnredninger og hestesportanlegg

Myhres Maskinomsetning - Andebu: JYFA foringshekker

Nessemaskin - fjøsutstyr, driftsmiddel

Maskin og Fjøsteknikk - fjøsinnredninger

melking.no -link til AHI Norge

Reime Landteknikk - gjødselsystemer, husdyrinnredninger, Westfalia melkeanlegg, gummimatter

Reime - gjødselportar

Tunby AS - husdyrinnredninger, gjødselrister (No)

Underhaug Mekaniske - kraftforvogner, hjulgrabber

Ø. Brekke Landbruksservice - innredning

Ørsta Stålindustri - gjødselportar (deLaval)

Aarhus AS - rustfri innredning, gjødseltrekk mm.

Saknar du di side i oversikta?
Send inn nettadressa hit for gratis oppføring:
LINKTIPS

Byggeteknikk og bygningsvern
Betongsaging - Midt-Norge

Betonor - betongprodukter

Brannverntiltak i landbruket - BE/NLH

Brødrene Dale AS - fjøsdører og - vindu

Glava - isolering av bygg

Hedmark Elementbygg AS

Heimstad Bygg - leddportar

Icopal - dreneringssystem i plast

Kulturvernakademiet

Kvamsøy Plast - Brimer silosystem

Kålen Betongsaging

Landbrukets Brannvernkomité

Liers produkter - ekte linolje, tjære mm

Lundberg taksering - landbruksbygg

Midt-Norsk Betong Mosjøen

Mocon AS - tidl. Moelven Limtre

NITO Takst - byggtaksering

Norges Eiendommer -eiendomsdata

Norsk Kulturarv

Norsk Leca - elementstein i lettklinker

Plannja - tak- og bygningsplater

PRE-BASig - avløpssystemer

Riksantikvaren - bygningsvern

Rockwool - isolering med steinull

Statens Bygningstekniske Etat

Tarinol - milebrent tretjære til hus, båt etc.

Tjærebrenning - priv. heimeside

Vangstad silosystemer - Verdal

Vest-Tre - takstolar og limtre

Østbye - betongvarer, belegningsstein


Bølgjeblekk er ikkje alltid så pent, men har berga mange hus frå total ruin. Her frå Segestad i Stryn.


Stabbur fra ca 1450 i Hjørundfjorden.

Brannvern Brannfakta Sjekkliste mot brann!
Brannstatistikk driftsbygningar

Direktoratet for Brann og eksplosjonsvern

Elotec brannalarm

Follestad Industriservice - Autronica brannalarmer M&R

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

Landbrukets Brannvernkomite

Lov om Brannvern - HMS etatene

Lov om Brannfarlige varer - HMS etatene

Norsk Brannvern Forening

"2002 - Landbrukets brannvernår" - NBF

Rentefritt lån på brannvarslingsanlegg (Gjensidige Forsikring)
Skogbrannstatistikk DBE

 • Omlag 170 driftsbygningar brenn årleg i Norge
 • Verdiar for 220 millionar går tapt kvart år
 • Kring 1800 storfe, sau og svin døyr årleg
 • 14% av bruka med husdyr har alarm
 • 80% av desse brannane skuldast elektriske feil i anlegget
 • Brannsløkkjinga må kome i gong dei første minutta etter at brannen har starta, dvs. av folka som alt er på garden
 • Dyr kan reagere med panikk, og utgjere ein stor risiko i seg sjølv
 • Dei fleste dyra døyr av røykgassar, ikkje av varmen
 • Feilalarmar kan vere eit stressmoment, men er betre enn inga varsling om ulukka er ute
 • Ein brann på garden er ein enorm påkjenning for gardbrukaren og vedkommande sin familie.
 • Varme sikringar (evt. termokamera)
 • Varme eller svidde leidningar
 • Lause leidningar
 • Provisoriske løysingar som skjøteleidningar og varme kabelrullar
 • Skadde armaturar og brytarar
 • For høg belastning av kursar
 • Gal oppbevaring av brennbar væske
 • Sjølvantenningsfare i fuktig høy og strø
 • Varme arbeider i eller for nær bygning
 • Bygningstekniske manglar; dårlege brannskiller, feil ventilasjon o.l.
 • Manglande hovedstraumbrytar på traktor
 • Defekte, feilplasserte eller for få pulverapparat
 • Stengde eller manglande rømingsvegar
 • Manglande opplæring i sløkkjearbeid
 • Manglande alarmsystemer


........................................................................................................................................
Dersom du meiner at ein eller fleire linkar burde vere med her eller har andre synspunkt, så kan du sende inn tips og tilbakemelding her: LINKTIPS. Dersom ditt firma ikkje ynskjer å stå på lista, vil linken bli fjerna på oppmoding.


Oppdatert 28 mai 2012. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail
[email protected] .
.........................................................................................................................................