Forside Traktor Redskap I-mek Byggteknikk Husdyr Data Energi Gardsferie Reise BU Offentleg Org. Utdanning  
Vindkraftverk Produsenter av vindmøller  
Mange bønder og skogeiere har arealer som kan egne seg til oppsetting av vindmølle med elektrisk turbin. Man kan dermed forsyne både sin egen eiendom med strøm og selge overskuddsproduksjonen inn på el-nettet.

Vindkraft er en fornybar ressurs som er evigvarende! Problemene med økonomi og utbygging er i hovedsak knyttet til møllenes tekniske levetid og miljøaspektene rundt det å sette opp et høyt mølletårn som ruver i landskapet. Med stigende strømpriser og økende etterspørsel av el.kraft vil vindgeneratorer bli en stadig bedre investering.

Et vindkraftverk består i prinsippet av et tårn, propell med nav og blader, og elektrisk turbin med regulering. Vindmøllene kan rotere om sin vertikale akse, slik at de alltid utnytter den aktuelle vindretningen optimalt. Det finnes også enkle vindmølleanlegg som kun produserere oppvarmet vann, og ikke el-kraft.

En del eldre vindkraftverk fra "pionertiden" på 80- og 90-tallet er nå under oppgradering. Særlig gjelder dette anlegg i Danmark. Det er derfor et økende marked for brukte vindmøller og vindgeneratorer som kan passe for mindre utbygginger. Dermed reduserer man investeringsrisikoen betydelig.

Ved utgangen av 1997 var det på verdensbasis installert nesten 7700 MW vindkraft, mens det i Norge bare var installert 9 MW (1998). Det tekniske potensialet for el-produksjon er beregnet til 76 TWh/år i Norge. Totalt er det nå sendt NVE melding om planar for installasjon på over 600 MW vindkraft. Dette vil gi ein produksjon i underkant av 2 TWh/år og vil kreve investeringer på ca 5 milliarder norske kroner (NOU 1998:11).

Tekst copyright jordbruk.info 08.09.2006.

Mindre kraftverk, under 100 kW

Calorius (DK) - produserer varme til ulike føremål
Cellpart (SE)
Gaustad Elektro, Trondheim
Exergon (SE)
Sunvind Gylling, Rud
Vera Miljø, Sandefjord

Større kraftverk, over 100 kW

Bonus Energi (DK)
Enercon (DE)
LM Glasfiber (DK)
NEG Micron (DK)
Nordex (DE)
ScanWind, Trondheim
Vestas (DK)
Vindkompaniet (SE)

Linker vindkraft:

Norsk Vindkraftforum
NVE" WindSim" - vindsimulator
NVE vindkart over utbygd vindkraft
SINTEF Energiforskning - vindkraft
Smølaprosjektet
Vindfo.nu (DK)
Vindkraftforum Vest
Vindkraft i Norge - konsekvensutgreiing
WindPowerPhotos.com - bildegalleri om vindkraft

 


........................................................................................................................................
Dersom du meiner at ein eller fleire linkar burde vere med her eller har andre synspunkt, så kan du sende inn tips og tilbakemelding her: LINKTIPS. Dersom ditt firma ikkje ynskjer å stå på lista, vil linken bli fjerna på oppmoding.

Oppdatert 11 aug 2007. Copyright Jordbruk.info/ Jørn Olav Løset. E-mail post@jordbruk.info .
...............................................................................................................................................